Förlagets beskrivning

Börja med Matte är ett träningshäfte i matematik som ingår i en ny serie – Nyckeln till matematiken. 

I serien planeras flera övningshäften med träning inom de olika moment som presenteras i det centrala innehållet i läroplanen Lgr11. Häftena riktar sig i första hand till elever i årskurs F-2.