Förlagets beskrivning

Bönder och bergsmän ingår i en serie historiehäften för låg- och mellanstadiet. Serien innehåller historiska fakta från olika tidsperioder samt arbetsuppgifter.

Texten är förenklad och stilen stor. Svarsutrymmena är väl tilltagna.

Texten samverkar i hög grad runt bilderna. Bönder och bergsmän behandlar arbete, bostad, redskap och produkter i bonde- och hantverkarsamhället (1500- och 1600-talet).