Förlagets beskrivning

Följ med på en flygande start!
Med Bon voyage får dina elever en riktigt flygande start på sin resa med franska språket. I den första boken går turen till olika platser i Frankrike. I bok 2 vidgas horisonten och vi tas med ut i stora världen – till olika platser, exotiska och mera näraliggande, där det talas franska. Bok 3 tar oss vidare till nya resmål och spännande bekantskaper. Här får eleverna utöka och fördjupa sina redan förvärvade kunskaper och färdigheter.
Följ med oss på ett riktigt spännande språkäventyr!
Bon voyage är en nybörjarserie i franska för högstadiet. Den förenar alla de krav som man kan ställa på ett nybörjarmaterial i språk för ungdomar: tydlig struktur, lättbegripliga förklaringar, progression i lagom takt, metodisk uppbyggnad av uttal, ordförråd och konstruktioner samt ett spännande faktainnehåll. Allt detta presenterat i intresseväckande och lekfulla sammanhang på elevernas egen nivå.
Strukturen
Elevböckerna byggs upp av ett antal tematiskt avgränsade kapitel. I Bon voyage 1, som består av 14 kapitel, behandlas teman som klassrummet, fritidssysselsättningar, veckodagar och skolämnen, att gå på café och restaurang, månader och årstider, julfirande m.m. Varje kapitel inleds med de mål som eleven kan uppnå och avslutas med en checklista där eleven kan pricka av vad han eller hon verkligen har uppnått och hur detta kan visas i praktisk handling.
Innehållet
I kapitlen finns korta texter och enkla dialoger, glada sånger och medryckande melodier – flertalet specialskrivna och komponerade för läromedlet. Dessutom enkla uttalsramsor för att träna både de enskilda ljuden, betoningen och satsmelodin.
Realia förekommer i alla böckerna på olika sätt – som texter, brev och som mejl.
Varje kapitel avslutas med ett avsnitt av den tecknade serien, som utgör en avslutad berättelse för varje årskurs. En berättelse med spänning som får sin upplösning i slutet av varje bok.
I varje årskurs finns en huvudperson som man får följa med på resan. Hennes namn är Moa i bok 1, och det är med henne och det resande teatersällskapet i serien som resan går vidare till nya platser i Frankrike. Figuren Moa är också en hjälpreda som förekommer på många ställen i boken, där hon bidrar med förklaringar och förtydliganden av sådant som kan vara extra svårt med språket.
Allt är "förpackat" i en luftig och överskådlig layout med mängder av foton och tecknade illustrationer som hjälper till att förklara och ge liv och autenticitet åt materialet.
Grammatiken
Små portioner av grammatiska moment introduceras fortlöpande och de rikhaltiga och lekfulla övningarna ger eleverna möjlighet att träna, befästa och repetera varje moment innan de går vidare.
Bon voyage 1 består av en allt-i-ett-bok där färdighetsövningarna finns inne i bokens kapitel. Från bok 2 är materialet uppdelat i en text- och en övningsbok. I lärarhandledningen finns bl.a. mängder av extraövningar som kopieringsunderlag och ett språkspel som repeterar de olika momenten.
Längst bak i varje elevbok finns en minigrammatik som sammanfattar de grammatiska moment som man gått igenom under kursen. Den fungerar också som en resurs och uppslagsdel för eleven att gå tillbaka till.
Kommunikationen
Bon voyage är ett kommunikativt inriktat material som tar fasta på att lära eleverna att prata med varandra och att tidigt kunna berätta enkla saker på franska. Därför finns en mängd kommunikationsövningar redan från första bokens början. De lär sig tala om sig själva, sin familj, beställa på café, prata om sin fritid, vad de gillar att göra osv. Sångerna och melodierna väcker lust att sjunga eller nynna med, vilket också bidrar till att befästa uttal, ordförråd och konstruktioner.
Komponentlösning
För eleven finns fr.o.m. åk 7 en text- och en övningsbok (i åk 6 endast en allt-i-ett-bok), vidare en elev-cd med bokens texter, uttalsramsor, serier och dialoger inspelade.
För lärarens hjälp finns en lärarhandledning med förslag på lektionsplanering, texter till hörövningarna, tematiskt uppbyggda planches (frukter, djur etc.), tester och extraövningar i form av kopieringsunderlag. Innehållet är förpackat som pdf-filer på en cd, som du som lärare själv kan skriva ut i valda delar och vid rätt tillfälle dela ut till eleverna (kopieringsunderlag). Här hittar du också ett lärstilstest samt mittermins- och läsårsutvärderingar. Det rikliga extramaterialet underlättar vid planeringen och ger utrymme för individualisering av undervisningen.
För läraren och klassrummet finns också en lärar-cd med allt ljud inspelat, dvs. förutom texter, uttalsramsor, serier och dialoger också sånger och hörövningar.