Förlagets beskrivning

Enligt Lgr 22 och kursplanen i svenska betonas sambandet mellan ljud och bokstav.
Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter
I Bokstavsgodis får barnen träna på stora och små bokstäver. De får läsa och
skriva enkla ljudenligt stavade ord. Barnen får arbeta med uppgifter som En eller ett,
Bokstävernas form, Korsord, Leta ord, Rimord, Vem är jag? Vilka hör ihop?
och Vilken ska bort?