Förlagets beskrivning

På första sidan i elevboken visas hela alfabetet. Eleverna målar den bokstav de har arbetat med och kan på så sätt visa hur långt de kommit i sitt bokstavsarbete. Häftet är i fyrfärg och formatet är A4. I lärarboken finns många förslag på övningar för bokstavsarbetet. Till materialet finns också en affisch i A3-format med hela alfabetet.