Förlagets beskrivning

Bliss-Nisse är ett träningsmaterial för elever som använder bliss som AKK-alternativ och kompletterande kommunikation. Bliss-Nisse kommer nu reviderad i ett helt nytt utseende och och med både fler och helt nya övningar.

Blissande elever har medverkat i produktionen. Bliss-Nisse är tänkt för årskurs F-5, men kan även användas av elever i högre årskurser eller i förskolan. Bliss-Nisse innehåller övningar för att lära in prepositioner och motsvarande symboler. Materialet är också tänkt att ge förståelse för vad prepositioner är och hur de används i språket.

Bliss-Nisse består av en arbetsbok samt kort med symboler, ord och bilder. Med materialet följer också en modell av ett träd, en koja och Nisse. Modellen är tredimensionell, vilket gör att eleven kan arbeta laborativt med begreppen.

Idé: Britt Amberntson.
Revidering och bearbetning: Lovisa Jacobsson och Birgitta Vahlén.