Förlagets beskrivning

Bilden av historien återspeglar det centrala innehållet i ämnesplanen. För historia 1b innebär detta bland annat att: I det inledande metodkapitlet finns grundläggande beskrivningar av begreppen historiesyn, historiebruk, historiemedvetande, epoker och källkritik, vilket ger eleverna verktygen för att själva kunna formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.