Förlagets beskrivning

Denna bildpärm riktar sig kanske främst till barnen i åk 1 - 4. Här ges tips på bilduppgifter som knyter an till olika färger, men även till natur och djur. Vi möter t.ex. blåsippor, solrosor, äpplen, rönnbär, svampar, fåglar, fiskar, humlor, igelkottar, ekorrar, och fjärilar och mycket mer!