Förlagets beskrivning

Från pekbok till förberedande punktskrift. Ett idéhäfte som ger förslag på hur man kan berätta, leka eller läsa sagor för barn med svår synnedsättning. Boken innehåller också många tips på hur man själv kan tillverka egna böcker.

Med utgångspunkt i barnets vardag går det att berätta spännande sagor och skapa enkla böcker. En tur till affären med mamma eller pappa kan inspirera till många trevliga sagostunder där alla sinnen får samspela.

Sagoidéerna är i första hand tänkta för barn med svår synnedsättning i förskoleåldern och häftet är skrivet för att inspirera föräldrar och personal på förskola.

Spiralbunden.