Förlagets beskrivning

I Sångboken i PDF-format hittar du 38 sånger, utskrivna med noter och ackord samt rörelser. Till varje kapitel i sagoboken finns en artikelsång och en sagosång. Här hittar du sånger som: Vår Barnombudsman, Rock’n Troll, Jag bestämmer över min kropp!, Spökbossa, Lyssna på mig, Barnens bästa, Fladdderflygmaskinen, Skogens tuffing, Alla är lika viktiga, Javisst-Twist.