Förlagets beskrivning

Tjosanhejsan är ett hjälptroll som har lärt sig Barnkonventionen i FN-huset i Genéve. Välj uppgifter ur Trollpärmen som finns i PDF-format att ladda ner.
Varje kapitel har en egen flik som innehåller:
- Samtalsfrågor och dramaförslag runt artikeln
- Rita själv om artikeln
- Två sagolekar
- En bilduppgift
- Matematik- och naturförslag utifrån sagan
- Ett föräldrabrev att skicka hem om den artikel ni har arbetat med, så att föräldrar och barn får en möjlighet att samtala om det ni har pratat om på skolan/fritidshemmet.