Förlagets beskrivning

Bågens Miniböcker är en serie med 12 ljudenliga små böcker skrivna av Bodil Jönsson. Syftet är att nybörjare ska få uppleva glädjen av att kunna läsa en bok alldeles själv. Varje elev ska få utvecklas på sin nivå för att så småningom få flyt i sin läsning. Redan när eleven bara har lärt sig åtta bokstäver, finns det två olika böcker att välja på.

För att väcka lusten att läsa har Bågens Miniböcker ett enkelt ordförråd kombinerat med färgglada bilder. Alla ord är ljudenliga utom några enstaka ordbilder, t.ex. en, ett, han, hon, inte. Bilderna innehåller humoristiska detaljer som inspirerar till funderingar och samtal.

Texten är stor och lättläst. Typsnittet är Skolstil som liknar det handskrivna alfabetet och har tydliga mellanrum mellan orden. Antalet textrader ökar från 1-4 per sida. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd.