Förlagets beskrivning

I Bildlådan övar eleven på att analysera vilka språkljud som ingår i ett ord. Elevens uppgift är att lyssna på enskilda språkljud och avgöra var ljudet är placerat i ordet på bilden.

Bildlådan innehåller handmålade akvareller till alla bokstäver utom c,z,x,w,q. Bildkorten sorteras i alfabetisk ordning bakom tillhörande registerkort i två askar.

Tips! För elever som behöver öva på att para ihop ord och bild, finns lådor med ordkort. Ordkorten kan användas t.ex. av elever med annat modersmål än svenska.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd.