Förlagets beskrivning

Awesome digital innehåller samma populära texter och övningar som den tryckta förlagan. Utgångspunkten är engelska i en global värld och fokus ligger på struktur och enkelhet för såväl lärare som elev. 

Awesome digital finns i Kampus för digitala läromedel där du kan planerar och lägga upp din undervisning så att den passar dig och dina elever. Du väljer vilka delar av innehållet du vill använda och i vilken ordning. Du kan även lägga till eget material. 
Eleverna kan se sina resultat och från lärarvyn kan du kontinuerligt se hur det går för din klass eller en enskild elev.

För att kunna använda en elevlicens behöver du minst en lärarlicens kopplad till materialet.