Förlagets beskrivning

I slutet av böckerna finns en grammatikdel, facit, fras- och ordförråd, styckeordlistor och en tysk-svensk/svensk-tysk alfabetisk ordlista. Texterna A–C i varje kapitel är tänkta att läsas intensivt. Därefter följer ett antal övningar som på ett ofta lekfullt sätt befäster nya ord och fraser.