Förlagets beskrivning

Ausblicke 1 ger eleverna de verktyg de behöver för att kunna kommunicera i vanliga vardagssituationer och snabbt lära sig att tala med människor i Tyskland, Österrike och Schweiz.
Den kommunikativa sidan kompletteras med goda insikter i livet i de tysktalande länderna.
Boken innehåller sex kapitel som är uppbyggda kring ett tema för att hjälpa eleverna att navigera i vardagen.