Förlagets beskrivning

Enligt Lgr 11 och kursplanen i svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att skriva och bearbeta olika slags texter.
Eleverna ska ges strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
De ska ha kunskap i att på olika sätt bearbeta egna texter till innehåll och form, samt kunna utveckla textuppbyggnaden med hjälp av sambandsord.