Förlagets beskrivning

Årstidsresan, är det nya basläromedlet för träningsskole inriktningen i grundsärskolan.
I ”Årstidsresan” följer man och arbetar med att se förändringarna bland djur och natur.
Detta tematiska arbetssätt ger en grund för ett lustfyllt lärande. Eleverna får den konkretisering, variation och upprepning i undervisningen som behövs för att kunskaperna ska befästas. 
Materialet innehåller mycket bilder vilket är viktigt för träningskolans elever. Bilderna genomsyrar hela arbetet och känns igen i såväl matte-övningarna, övningsbladen, faktahäftet, osv.