Förlagets beskrivning

Läromedlet ”Årstidsresan” är ett nytt basläromedel för träningsskoleinriktningen inom grundsärskolan. I ”Årstidsresan” arbetar man tematiskt genom de 4 årstiderna. Materialet i varje årstidsdel anknyter till det som den aktuella årstiden innehåller. I ”Årstidsresan” följer och man arbetar med att se förändringarna bland djur och natur. Eleverna i träningsskolan får den konkretisering, variation och upprepning i undervisningen som behövs för att eleverna ska befästa sina kunskaper. Materialet innehåller mycket bilder vilket är viktigt i träningsskolan. De genomsyrar hela arbetet och känns igen i såväl matte-övningarna, övningsbladen, faktahäftet, osv. Bilderna finns både i färg och svartvitt.