Förlagets beskrivning

Enligt Lgr 22 och kursplanen i NO ska eleverna arbeta med årstidsväxlingar i naturen, några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider, djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas, samt namn på några vanligt förekommande arter, enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem, enkla observationer och experiment. samt utförande och dokumentation av undersökningar med ord, bilder och digitala verktyg.

I Året runt i naturen får eleverna läsa om årstidsväxlingar i naturen, djur, växter och svampar samt deras anpassning till livsmiljön, deras livscykler och näringskedjor. Eleverna får lära sig att namnge några växter, djur och svampar, sortera och gruppera dem efter olika egenskaper samt ge exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. Eleverna utvecklar sin kunskap om arter och samband i naturen. De utvecklar även sitt språk och sina begrepp kring årstidernas växlingar, samt djur, växter och svampar i närmiljön.

Med hjälp av undersökningar, observationer, upplevelser och utforskande av närmiljön lär eleverna sig att beskriva och förklara enkla biologiska samband.