Förlagets beskrivning

Läromedlet är avsett för gymnasiekursen Internationell ekonomi och riktar sig till elever som läser på något av de studieförberedande programmen. Här finns basen till din undervisning – texter och uppgifter som sätter igång både diskussion och reflektion kring samhällsfrågor. I läromedlets första del skildras den internationella ekonomins framväxt samt hur grunden till dagens globaliserade ekonomi lagts. Faktarutor med exempel och modeller ger konkretion.