Förlagets beskrivning

Arena är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker och heltäckande digitala läromedel.

Arena 50p, elevbok innehåller åtta teman:

  • Demokrati och media
  • Sveriges statsskick
  • Europeiska unionen
  • Internationell politik
  • Individen i samhället
  • Välfärden och vardagen
  • Arbetsmarknaden
  • Metod och källor.