Förlagets beskrivning

Boken beskriver arbetsmiljöns inverkan på människan i bl.a. miljö, skydds och säkerhetsfrågor inom olika yrkesområden och skolan.

Sambandet hälsa, arbetsmiljö, ergonomi och ekonomi belyses.