Förlagets beskrivning

I många sammanhang/situationer måste man snabbt kunna ta reda på ungefär hur mycket man behöver, vad man bör betala, vilken storlek som passar och en massa annat. I "Är det möjligt" får eleven exempel som utgångspunkt för att kunna bedöma mängd, pris, volym, storlek och
se rimlighet runt detta. I boken kommer först en genomgång om
hur man kan ange längd, vikt, volym etc. Grundläggande begrepp som lång-kort, lätt-tung, lite-mycket m.m. behandlas och viktiga måttenheter förklaras. 

Till ”Är det möjligt kommer det att finnas en arbetsbok.