Förlagets beskrivning

Alpha dart är ett spel för träning av ordbildning och grammatiska konstruktioner. Spelet består av en magnettavla med alfabetets bokstäver (diameter 45 cm) och tre magnetpilar. Manualen innehåller språkliga övningar och spel av varierande svårighetsgrad.