Förlagets beskrivning

Alles Deutsch 9 Digital är ett digitalt läromedel, med allt du behöver för en lyckad tyskundervisning samlat på ett och samma ställe. Som lärare kan du enkelt individanpassa genom att dela ut material och övningar till elever som är anpassade efter varje elevs nivå. Här finns även smarta funktioner som automatiskt anpassar övningar efter vad eleven behöver repetera och vad den kan gå vidare med. Dessutom finns omfattande bedömningsuppgifter samt tydlig koppling till läroplanens kunskapskrav. För dig som lärare finns stöd i form av pedagogisk planering, bilder, extrauppgifter, lekar och spel med mera. Läromedlet har även inbyggd fortbildning baserad på den senaste forskningen inom språkundervisning.