Förlagets beskrivning

Läromedlet Alla tiders berättelser innehåller 12 berättelser om människors villkor och livsfrågor. Det är myter, legender, sägner och sagor, dikter och sånger, från olika tider och länder.

Till varje text finns det arbetsuppgifter, vars syfte är att eleverna ska reflektera över sin läsning och på olika sätt tolka texterna och fördjupa sin förståelse av dem.