Förlagets beskrivning

Wendick-modellens Alfabetisering riktar sig till lärare som är involverade i unga och vuxnas tidiga läsinlärning och i elever som är i behov av att lära sig läsa och skriva på det latinska alfabetet. 

Här ges eleven en mycket strukturerad arbetsgång bokstav för bokstav. Materialet möjliggör att varje elev kan få den tid och den träningsmängd som den behöver för att sätta grunderna i bokstavskunskap.

Fakta om Alfabetisering:

  • Innehåller många bilder
  • Har en långsam progression med små utvecklingssteg
  • Gör en systematisk genomgång av varje bokstav
  • Baseras på noggrann undervisning om grafem och fonem
  • Betonar olika vokalklanger och näraliggande ljud
  • Har en tydlig och ren sidlayout
  • Praktiskt kopieringsmaterial (236 sidor) som kan återanvändas från år till år.

På förlagets hemsida finns demofilmer som beskriver läromedlet.