Förlagets beskrivning

Akutsjukvård ger fördjupade kunskaper om vård- och omsorgsarbete och medicinska åtgärder vid sjukdomar och skador.

Boken beskriver akutsjukvårdens verksamhetsområde och olika personalkategoriers uppgifter på akutmottagningar, vårdavdelningar och vårdcentraler.