Förlagets beskrivning

Boken är skriven för kursen Akutsjukvård i det nya Vård- och omsorgsprogrammet. I boken beskrivs orsak, symtom, diagnos och behandling vid akuta sjukdomar samt arbets-uppgifter för vårdpersonal på sjukhus, vårdcentraler och andra vård- och omsorgsinstitutioner.


Ingående kunskaper om kroppens vätskebalans, vård- och omsorg vid bränn- och köldskador sam kunskaper om smärta och smärtlindring beskrivs också.