Förlagets beskrivning

Aktivitetskort med aktiviteter inom samspel och empati som är tydligt kopplade till förskolans läroplan.