Förlagets beskrivning

Basläromedel för kurserna Administration 1-3 i gymnasiesärskolan. Materialet innehåller lättläst faktatext och är illustrerat med enkla, tydliga fotografier.
I slutet av varje kapitel finns övningsfrågor på två svårighetsnivåer. Frågorna besvaras på separat papper / ordbehandlingsprogram.