Förlagets beskrivning

Med hjälp av arbetsböckerna kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, tal- och antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion, tabeller och diagram, de fyra räknesättens samband och problemlösning. Progressionen är i små steg så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Varje häfte tar upp ett område. Layouten är tydlig och återkommande.