Förlagets beskrivning

Materialet abc med punktskrift är en läslära för yngre elever som ska lära sig läsa och skriva punktskrift. I elevernas böcker finns texterna både i punktskrift och svartskrift. Detta gör det möjligt för lärare, klasskamrater, föräldrar och andra intresserade att följa med i texterna och orientera sig i böckerna. Materialet har producerats med fokus på aktivt deltagande av alla elever i gruppen.

Installationsanvisningar för abc Datorövningar följer med i abc Lärarhandledning, best.nr 6652. Du kan även ladda ner installationsanvisningar för JAWS version 18.