Förlagets beskrivning

Lärarhandledningen innehåller anvisningar och förslag på hur man metodiskt kan arbeta med de olika delarna i serien abc med punktskrift. Den tar även upp generella frågeställingar kring inlärning av punktskrift som läs- och skrivspråk, metodik om förberedande aktiviteter inför läs- och skrivinlärningen, om taktila bilder, hur man iordningsställer läggspelet, litteraturmateriallista samt punktskriftsalfabet.

Installationsanvisningar för abc Datorövningar ingår i lärarhandledningen. Du kan även ladda ner installationsanvisningar för JAWS version 18.