Förlagets beskrivning

ABC-klubben FK - åk 3

ABC-klubben är ett basläromedel i svenska för FK-åk 3. Det har gedigen vetenskaplig grund, förankring i de nya kursplanerna, tydlig progression och ger stora möjligheter till individualisering.

I materialet ingår läseböcker i olika nivåer för att ge en sammanhållen läsuplevelse för hela klassen. Det finns arbetsbok, läxbok och lärarhandledning. Läseböckerna och arbetsboken...