Förlagets beskrivning

ABC är en serie läroböcker främst avsedd för gymnasieskolans studieförberedande program.

ABC Handboken är uppbyggd kring fem huvudkapitel: Att tala, Att skriva, Berättarkonsten, Språklig variation och Språk-systemet. Därutöver finns ett introduktionskapitel, Mänskligt språk, och ett Appendix med konkreta språkråd.