Förlagets beskrivning

abc Datorövningar kan användas i bokstavs- och läsinlärningen för blivande punktskriftsläsare. Övningarna kompletterar, varierar och stimulerar elevens punktskriftsläsning och ger möjlighet till självständigt arbete. I övningarna tränar och utvecklar eleven sin förmåga att avläsa taktilt på punktskriftsskärmens läsrad och att forma och skriva punktskriftstecken.

I programmet används talsyntes och inspelat ljud för att ge instruktioner, förstärkningar och uppmuntran i inlärningsprocessen. För att styra programmet används få och enkla kommandon. I datorövningarna finns ord, meningar, texter, bokstavslåtar, rim och ramsor som eleven stött på och känner igen från de övriga delarna av abc med punktskrift.

I den senaste revideringen har samtliga texter som ingår i abc Datorövningar tryckts i punktskrift och medföljer vid beställningen i en separat pärm.

Installationsanvisningar för abc Datorövningar följer med i abc Lärarhandledning, best.nr 6652. Fungerar i Windows 7. Du kan även ladda ner installationsanvisningar för JAWS version 18.