Förlagets beskrivning

Enligt Lgr 22 och kursplanen i engelska ska eleverna arbeta med ämnesområden som är välbekanta för eleverna, vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter, enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, dialoger och samtal. Eleverna ska utveckla sin förmåga att använda språkliga strategier, samt språkliga företeelser som grammatiska strukturer och stavning.

I vår nya läromedelsserie Yes! får eleverna arbeta med varierande texter, uppgifter och aktiviteter. I varje läromedel finns sex kapitel med roliga, intresseväckande och elevnära teman.
Eleverna får möjlighet att repetera och befästa ordförråd, begrepp, stavning och grammatik på ett lekfullt sätt, med hjälp av bl. a. korsord och spel.
Läromedlen kan användas av enskilda elever för repetition och befästelse av kunskap. De ger även möjlighet till individuell anpassning efter behov.
I gruppundervisning eller i klassundervisning kan det vara lämpligt med en gemensam genomgång av de delar som ska tränas. Därefter kan eleverna arbeta på egen hand eller i par med övningarna
i läromedlet, för att ytterligare befästa sina kunskaper.
Svårighetsgraden i läromedelsserien stegras sakta inom respektive kapitel, inom varje läromedel, samt mellan de tre delarna Yes! ~ 1, Yes! ~ 2 och Yes! ~ 3.
I hela läromedelsserien finns rikligt med illustrationer, som ger eleverna ett tydligt bildstöd.
I vår tredje del, Yes! ~ 3, får eleverna arbeta med ordförråd, enkla instruktioner, färger, enkla frågor, enkla texter, prepositioner, klockan - tid, månader, väder, stavning, pronomen, a - an, plural, ordningstal, lägesord, veckodagar, antal - hundratal,verb i presens, can - can´t, do - don´t, oregelbundna verb i preteritum, do/did,verb i perfekt, adjektiv, klockan - tid samt antal 0 - 100.

 

KOPIERINGSUNDERLAG ~ 29 sidor
SKOLÅR 4-6
Art nr 363…………………..