Förlagets beskrivning

I Yes! får eleverna arbeta med varierande texter, uppgifter och aktiviteter. I varje läromedel finns sex kapitel med roliga, intresseväckande och elevnära teman.

I den tredje delen, Yes! 3, får eleverna möta följande teman: A year, Common words, Europe, In my spare time, In the town och Mixed.