Förlagets beskrivning

I Faktaboken varvas fakta och ämneskunskap med goda exempel på hur företag, organisationer och individer lyckats möta aktuella samhällsutmaningar.