Förlagets beskrivning

Utkik samhällkunskap innehåller korta faktafrågor och diskussionsfrågor intill texten, större Aktiviteter där eleverna får tillämpa sina kunskaper och arbeta med källkritik, bildanalys och olika samhällsfrågor. Täta Hållplatser med sammanfattning, viktiga begrepp och uppgifter och lärarmaterial med kommentarer till uppgifter och övningar, samt förslag till prov/bedömningsuppgifter.