Förlagets beskrivning

Utkik 4-6 religion, 2:a upplagan, tar upp de stora världsreligionerna med fokus på de Abrahamistiska religionerna. Utöver elevtexterna finns många olika typer av övningar. Varje kapitel innehåller även två större ”Aktiviteter” där eleverna kan arbeta med texter, bildanalys och etik.