Förlagets beskrivning

Räkna med forskning
Uppdrag Matte väcker intresset för matematiken med spännande uppdrag som eleverna får prova att lösa. Serien är utvecklad i samarbete med forskarna Per-Olof och Christine Bentley.

Matematik är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet (Lgr 11); det är utgångspunkten för Uppdrag Matte.