Förlagets beskrivning

I den här arbetsboken för mellanstadiet och som repetition för högre kurser får du göra en tidsresa från forntiden till 1800-talet.

Det är en resa genom sex olika tidsperioder: forntiden , medeltiden, 1500-talet, 1600-talet, 1700-talet och 1800-talet.

Här får du viktiga historiska händelser.

Du får lära dig att ställa frågor, ifrågasätta det du läser och göra egna reflektioner.