Förlagets beskrivning

Tiki NO är ett grundläromedel i NO som följer kursplanen för årskurs 1–9 i grundsärskolan.