Förlagets beskrivning

Hello World är ett grundläromedel i engelska för årskurs 7–9 i grundsärskolan. Hello World har fokus på fyra engelsktalande områden och åtta vardagsteman. Dessa teman anknyter i hög grad till elevernas vardag. Till varje kapitel i Hello World hör en digital modul och ett arbetsblad i pdf-format.