Förlagets beskrivning

Digital version av läromedlet Teater. ”Teater – Berättelsen Berättaren Rummet” är ett basläromedel till kurserna Teater 1 och 2 för gymnasiesärskolan. De delar som hör till kursen Teater 2 är tydligt markerade och går utmärkt att hoppa över i undervisningen.

Boken är uppdelad i fyra avsnitt: Teaterns tre hörn samt ett om teaterns historia. Faktan är lättläst och uppblandad med stora, spännande fotografier. Varje rubrik avslutas med några reflektionsfrågor alternativt en praktisk övning för att befästa innehållet. Dialoger och manus som ingår bland övningarna är fulla av humor och riktade mot målgruppen tonåringar.