Förlagets beskrivning

Med hjälp av Svar idag kan eleverna muntligt öva på att variera sitt ordval i dialoger. En grupp elever kan till exempel hitta på en stafetthistoria där det gäller att få med ialoger och variera sägeverb (anföringsverb). Tanken är att de sedan ska kunna tillämpa kunskaperna i fri skrivning. En elev som ofta upprepar ordet ”sa” i fri skrivning kan bläddra bland korten och få tips på variationer, som till exempel ”viska”, ”fråga”, ”ropa”. Svar idag är en fristående fortsättning på Startnycklar, där eleverna övar på variera inledningen av meningar i fri skrivning. Svar idag ingår i Pilen steg 6-8, men kan nu även beställas separat.