Förlagets beskrivning

Summit grundläggande matematik är en läromedelsserie anpassad till ungdomar och vuxna med begränsad studievana och med andra modersmål än svenska. Den omfattar hela grundskolans matematik och kan till exempel användas för vuxenutbildning på grundläggande nivå, på gymnasieskolans introduktionsprogram eller i grundskolans förberedelseklass.