Förlagets beskrivning

I Stora läs och lär - kroppen får de elever som kommit lite längre i sin läsutveckling möta 25 faktatexter om kroppsdelar, deras namn och funktion, upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen, betydelsen av mat, sömn, hygien och motion för att må bra, sjukdom och medicinska upptäckter, samt celler, DNA och ett nytt liv blir till.

Eleverna läser faktatexten på arbetsbladet och svarar därefter på ett antal utredande frågor om innehållet i texten. Eleverna tränas i att läsa mellan raderna och att dra slutsatser utifrån olika ledtrådar i texten eller göra egna reflektioner. Dessutom får de träna både sökläs- ning och läsförståelse.